Ohlasy

…Hrají s plným nasazením, smyslem pro detail a s přesvědčivostí a samozřejmostí, jež vychází z osobního napojení hráčů…

– Kate Molleson · The Guardian

Kvarteto Josefa Suka okouzlilo noc ve Vile Mosconi Bertani

Mezinárodní festival komorní hudby pořádaný ve veronské Vile Mosconi-Bertani vyhrazuje zvláštní prostor cenné spolupráci se soutěží Salieri-Zinetti di Sanguinetto a pozval k vystoupení vítěze ročníku 2013: Klavírní kvartet Josefa Suka. Výsledkem byl výjimečný večer, který mladý český soubor završil silným provedením Brahmsova díla a to kvartetem číslo 1, opus 25 g moll…

… Sukův soubor se skvěle pustil i do Mahlerova kvartetu a moll a do Ronda terstského skladatele Giulia Viozziho… Úseky se jevily v dokonalé rovnováze; každý tón měl svou důležitost v rámci celé „kresby“ plné tonálních odstínů…

… Komorní hudba v pojetí Klavírního kvarteta Josef Suka směřuje až za hranice sebe sama skrze škály orchestrálních barev: jednotlivé hlasy se ohýbají a evokují nevyčerpatelnou různorodost zvučnosti tónů a jeho směsic…

…Neklidné klima, které chvílemi ovládá opus 25, se vyznačuje silným rázem a dramaticky vymezeným tónem. Čisté frázování nenechává posluchače na pochybách, a tak napětí zůstává konstantní i v okamžicích hluboké intimity… Neutuchající aplaus obecenstva vyústil do úžasného konce v podobě přídavku: Lento z prvního kvartetu Josefa Suka, skladatele, který propůjčil jméno celému komornímu večeru.

– Gianni Villani · L’Arena.it

Je ohromující, když hudba umí popsat nehmatatelné pocity nebo se zřetelem vykreslit tragičnost jakými válka a vyhlazovací tábor bezesporu jsou. Úžas beze slov, který zanechal zážitek z koncertu s programem dosud neslýchaným, a zároveň tak žádajícím o to být slyšen, Teatro Verdi oslavilo v úterý Vzpomínkový den. Zásluhou pražského Klavírního kvarteta Josefa Suka, které přineslo na jeviště srdečnou a živoucí sílu. Mladí interpreti, vyzařující silnou lidskost umocněnou perfektní technikou hry a celkovým podáním, jenž znělo jednohlasně a bylo naplněno neutuchajícími emocemi…

…Program pokračoval Kvartetem pro housle, violu, violoncello a klavír, který složil v roce 2001 Peteris Vasks a jenž byl vybrán, aby vyjádřil úctu a byl vzpomínkou na trýznivou něžnost, ve které jsou zvěrstva hromadné vraždy obrazem nekonečného dramatu. A mistrovství interpretů znovu překvapilo: přechody melodií od violoncella k viole a nakonec k houslím bez narušení kontinuity byly výsledkem výkonu svou technikou a expresivitou zralejšího než je samotný věk interpretů.

– Valentina Silvestrini · Pordenone

Český spolek pro komorní hudbu zařadil do 120. sezony mladý komorní soubor výjimečných kvalit, jehož vystoupení bylo mimořádným hudebním zážitkem… Koncert kvarteta, konaný 18. 10. 2014 v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce, byl zahájen Klavírním kvartetem č. 3 e moll, op. 60 Johannesa Brahmse. Sukovci tu s vysokou technickou suverenitou tlumočili wertherovsky chmurmou atmosféru tohoto díla, projasněnou zpěvnými plochami zejména ve smyčcových sólech třetí, pomalé věty, aby se znovu ponořili do počáteční nálady kvartetu, ve kterém bravurní klavírní part téměř trvale zahušťuje důmyslně sklenuté hudební předivo…

…Zejména v půvabné i výrazově členité pomalé větě předvedly smyčce sytý, kultivovaný a zpěvný tón, který pak v dalších větách kontrastoval s dravým a místy tanečním charakterem, jak to důmyslně zpracovaná a folklorními zdroji obohacená Dvořákova partitura vyžaduje. Úspěch dokonalého nastudování a provedení byl u publika mimořádný a pro mladé Klavírní kvarteto Josefa Suka zcela zasloužený.

– Jiří Teml · Hudební rozhledy

To, co hned uchvátilo porotu mezinárodní soutěže „Premio Trio di Trieste“ 2013 byla perfektní shoda ve všech hudebních aspektech hry souboru „Ensemble Taras“, nyní „Klavírní kvarteto Josefa Suka“ a jeho dobře vyváženého smyčcového zvuku ve vztahu ke hlasu klavírnímu. Klavírní kvarteto Josefa Suka je přesně ten soubor, který si můžeme představit v souvislosti se slovním spojením „ Komorní Hudba “: je to přesně to, co naše soutěž hledá v každém ročníku!

Jen velmi zřídka můžeme slyšet hrát smyčce takovým brilantním , bohatým a technicky dokonalým způsobem. Navíc klavíristovo originální pojetí komorní hudby (nikdy bez nápaditosti, vždy hledající vhodné zabarvení pro každou hudební stránku) společně se všemi kvality smyčcových hráčů, dává duši a nový život do každé hudební fráze a neustále tak udržuje pozornost publika.

Při pohledu do budoucna si myslím, že Klavírní kvarteto Josefa Suka bude mít jistě díky své technické přípravě i hudební tvůrčí originalitě veliký úspěch!

– Prof.ssa Fedra Florit · Umělecká ředitelka soutěže „Premio Trio di Trieste“ a členka poroty ročníku 2013